Algemene voorwaarden

Op al onze offertes zijn standaard onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij ondertekening van onze offertes gaat u tevens akkoord met deze en onderstaande voorwaarden.

Betalingstermijnen

Termijn 1 - Aanbetaling
40% na ontvangst door Yourhosting Webdesign van de door u ondertekende offerte

Termijn 2 - Akkoord design
40% na akkoord op het design van de website door Yourhosting Webdesign op onze tijdelijke testomgeving. 

Termijn 3 - Laatste termijn
20% een week na de akkoord op het design van de website door Yourhosting Webdesign op onze tijdelijke testomgeving. Wijzigingen/toevoegingen aan de website zullen na termijn 2 (oplevering & akkoord design) op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

Overige Voorwaarden

Productietijd
De gemiddelde productietijd voor livegang van een Snel Online-website van € 999,- is ongeveer twee weken. Voor dit bedrag besteden wij maximaal vijf uur aan een website. Deze uren zijn inclusief: telefonische briefing, ontwerp, feedback, bouw en livegang. Wanneer wij meer tijd nodig hebben dan de beschikbare vijf uur, laten we dit op tijd aan je weten. Elk gestart uur zal conform afspraak (op offertebasis of op basis van nacalculatie) in rekening worden gebracht.

Vullen van de website
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vullen van de website. Na het ontvangen van de gebruikersgegevens van de beheeromgeving, is het mogelijk om zelfstandig wijzigingen door te voeren in de teksten en afbeeldingen. Yourhosting Webdesign ontwerpt de website daarom enkel met dummy-teksten en -afbeeldingen om een eerste sfeerimpressie te creëren. 

Online offerte aanvraag
De prijs van je online offerteaanvraag is niet bindend. Het uiteindelijke factuurbedrag is onder andere afhankelijk van de eventuele extra werkzaamheden die voortkomen uit de opdracht. De vanaf-prijzen voor logo-ontwerp en de mobiele app kunnen ook afwijken.

Livegang
Voorafgaand aan de livegang van je website, dien je te beschikken over een geschikt hostingpakket van Yourhosting. 

Abonnementskosten
Bij akkoord op de offerte ga je automatisch akkoord met ons maandabonnement. Dit abonnement staat voor gebruiksrecht van de door ons ontwikkelde systeem, modules, onderhoud, updates en installaties van het systeem waarop de website is gebouwd. 

De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van het aantal afgenomen modules (functionaliteiten) en loopt zolang de door ons ontwikkelde website actief is, met een minimum van één jaar.

Aanleveren materialen
Het door jouw aangeleverde materiaal dient te voldoen aan de eisen van onze aanleverspecificaties, die je na ondertekening van de offerte van ons per e-mail ontvangt.

Wanneer de benodigde gegevens en/of materiaal niet op tijd wordt aangeleverd kan dit invloed hebben op de afgesproken opleverdatum. 

Uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden worden op de locatie van Yourhosting Webdesign B.V. uitgevoerd.

Meerwerk
Meerwerk aan de geoffreerde werkzaamheden; worden vooraf geschat, na schriftelijke toestemming uitgevoerd en apart in rekening gebracht. Afhankelijk van de duur van deze werkzaamheden, zal er gekeken worden of dit na oplevering/livegang wordt gerealiseerd of dat het direct wordt meegenomen in het lopende traject.

Indien het niet mogelijk is om het meerwerk in te schatten zal dit aan de opdrachtgever tijdig kenbaar worden gemaakt. Op basis van nacalculatie zal het bedrag uiteindelijk worden gefactureerd.

Wijzigingen doorvoeren
Yourhosting Webdesign B.V. zal zelfstandig geen wijzigingen doorvoeren op je website, zonder nadere afstemming.

Annulering opdracht
Indien de opdracht gedurende het traject geannuleerd wordt, brengen wij de gerealiseerde uren in rekening met daarbij een opslag van 10% van de totale eenmalige kosten, genoemd in de offerte.

Cookies
De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van functionaliteiten die zien op het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen van informatie van de randapparatuur van eindgebruikers en staat ervoor in dat voornoemd gebruik in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt. Yourhosting Webdesign accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventueel door haar gegeven advies of met betrekking tot voornoemd gebruik (noch voor schade, noch de opdrachtgever opgelegde boetes door toezichthoudende instanties), en de opdrachtgever vrijwaart Yourhosting Webdesign voor aanspraken van derden tegen Yourhosting Webdesign met betrekking tot voornoemd gebruik.